АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005

- Формирање на Советот на невладини организации Преспа-Охрид, East West Institute, 22 јуни, Охрид
- Семинар: Culture in Dialogue, 17-30 јули, Аабенра, Данска
- Тренинг: Стратешко планирање, Коалиција СЕГА, 15-18 август, Маврово
- Обука за односи со јавност, Коалиција СЕГА, септември, Скопје
- Неограничен фестивал на мирот, Caritas France, октомври, Битола
- Студиска сесија: исполнување на ветеното-Младинска мрежа за едукација на човекови права, Совет на Европа, 3-9 октомври, Будимпешта
- Генерално собрание на Колиција СЕГА, октомври, Скопје
- Семинар: Здравјето и развојот на младите и адолесцентите во Република Македонија, 14-16 октомври, Охрид
- Проект: Општини по мерка на младите, октомври-декември, Битола
- Тренинг: Интеркултурно учење и човекови права, 23-30 октомври, Барцелона
- Конференција: All different all equal, 26-29 Октомври, Стразбур
- Семинар: Застапување и лобирање, Коалиција СЕГА, октомври, Охрид
- Семинар: Застапување и лобирање, Коалиција СЕГА, 2-4 ноември, Скопје
- Семинар: Мир и толеранција во општините по мерка на малдите, 4-6 ноември, Охрид
- Прослава на 9-ти ноември, Европски ден против фашизам и антисемитизам, ноември, Битола
- Консултативна средба Компасито, 10-11 ноември, Будимпешта
- Одбележување на Денот на детето и Светски ден за борба против секаков вид насиство врз децата, ноември, Битола
- 10 Милиони ѕвезди, Caritas France, декември, Скопје
- Одбележување на Меѓународниот ден за човекови права, декември, Битола

 
 
www.amos.org.mk