АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

•  Име на проектот:
Неограничен фестивал на мирот 2005 - Месец на мирот


•  Активности:
- Изложба на слики и цртежи креирани од децата
- Перформанс (рецитал и играње) на младите членови и волонтери на АМОС
- Промоција на информативни материјали: ЦД “1000 пораки за мир”, лифлети, букмаркери, подметнувачи за чаши, шекерчиња
- Медиска презентација на локалните ТВ станици

•  Цел:
Одбележување и прославување на Меѓународниот ден на мирот - 21 септември
Да се привлечеме вниманието и да се подигне јавната свест на сите луѓе за да го слават и чуваат мирот
Потсетување за јакнење на идејата за мир и намалување на тензиите помеѓу сите нации и сите луѓе во светот

•  Време:
1 октомври

•  Локација:
Битола, мала сала на Музејот

•  Поддржан од:
Caritas France in Macedonia - Скопје

 
 

•  Во партнерство со:
НВО “ Цивил ” Скопје

 
 
www.amos.org.mk