АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002

- „Станав мајка, а сеуште сум дете“
- „Станав мајка, а сеуште сум дете“ #2
- „Примарт“
- „Отворен разговор за родовата еднаквост“
- „Да ги намалиме стресовите од конфликтот и да почнеме да ја градиме довербата за живот во мултиетничко општество, повторно“
- „Личните документи-прв чекор во остварувањето на човековите и граѓанските права“
- „Силата на поединецот“
- „Градење доверба и пријателства со градење на мостови на културно, религиско и јазично разбирање“
- „Градење мрежа на локални опсервери за детските права“
 
 
www.amos.org.mk