АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Станав мајка, а сеуште сум дете“

2. Партнерски организации
- Здружение на жени „ИСКРА“ - Битола
- „РОЖАМ ДАЈА“ - Битола

3. Цели на проектот
- Ублажување на последиците од прераното влегување во брак кај жените ромки
- Да се превенира прераното влегување во брак на девојките ромки

4. Целни групи
- 15 жени ромки од Битола кои се во малолетнички брак
- 15 девојки ромки од Битола на возраст од 12-17 години

5. Времетраење на проектот
мај-август 2002

6
. Локација
Битола

 
 
7. Подржан од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
www.amos.org.mk