АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 


Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2007 <<

- Конференција: Промоција на Коалиција СЕГА, Скопје, јануари 2007
- Пробни активности Компасито, Битола, февруари 2007
- Конференција: Младинска работа во заедницата - придонесот што може да го даде во развојот на македонското општество, Форум Сид, Агенција за млади и спорт, Скопје , март 2007
- Проект: "Едукација на ранливи лица за туберколоза", Министерство за здравство на Република Македонија, Глобален фонд за борба против сида, туберкулоза и маларија, април 2007-март 2008
- Предавање "ЧОВЕКОВИ ПРАВА", TRIANGLE - Скопје, мај 2007
- Предавање "ЧОВЕКОВИ ПРАВА", TRIANGLE - Тетово, мај.2007
- Работилница: "ЧОВЕКОВИ ПРАВА" СНВ, Општина, Битола, јуни 2007
- Проект : "МОСТОВИ - Ајде да градиме пријателства", Амбасада на Швајцарија во Р. Македонија, Битола, јуни-септември 2007
- Работилница: "Односи со јавности и медиуми" , Преспа – Охрид, East-West Institute, Охрид, ноември 2007
- Регионална Европска Конференција за светската програма за едукација за човекови права, Совет на Европа, Стразбур, ноември 2007
- Одбележување на Меѓународниот ден против фашизмот и антисемитизмот, Битола, ноември 2007
- Тренинг курс за едукација за човекови права со деца, Европски Младински Центар, Совет на Европа, Будимпешта, ноември 2007
- Одбележување на Меѓународниот ден на детето, Совет на Европа, Канцеларија Скопје, Битола, ноември 2007
- Проект за граѓанско образование, Совет на Европа , Скопје, ноември 2007

 
       
 
www.amos.org.mk