АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Станав мајка, а сеуште сум дете #2“

2. Цели
- Ублажување на последиците од прераното влегување во брак кај жените ромки
- Да се превенира прераното влегување во брак на девојките ромки

3. Целни групи
- 15 жени ромки од Битола кои се во малолетнички брак
- 15 девојки ромки од Битола на возраст од 12-17 години

4. Времетраење на проектот
април-септември 2002

5. Локација
Битола

6. Подржан од:
Канадска амбасада и Влада на Канада
 
 
 
 
www.amos.org.mk