АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

•  Име на активноста:
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИОТ ДЕН ПРОТИВ РАСИЗМОТ, КСЕНОФОБИЈАТА, АНТИ-СЕМИТИЗМОТ И НЕТОЛЕРАНЦИЈАТА - 9 НОЕМВРИ

•  Цели:
Да се одбележи Европскиот ден против расизмот, ксенофобијата, антисемитизмот и нетолеранцијата - 9 ноември
Подигнување на јавната свест за борба против сите видови на расизам, ксенофобија, антисемитизам и нетолеранција
Промовирање на мирот, разбирањето и интеркултурното учење.

•  Активности:
8 ноември - во салата на Музејот:
- Добредојде на гостите од страна на претседателот на Центарот за човекови права “АМОС” - М-р Сашо Кочанковски
- Оддавање почит на сите жртви на Холокаустот од Втората светска војна
- Презентирање на активностите од семинарот во Охрид
- Рецитал “Една необична азбука”
- Изведба на танцувачката група
- Рецитал “Декларација”
- Коктел
9 ноември:
- Положување на цвеќиња на споменикот на жртвите од Втората светска војна

 
 
- Положување на цвеќиња на Еврејските гробишта во Битола
- Средба со претседателот на Советот на Битола и предавање на Декларацијата

•  Во партнерство со:
УНИЦЕФ канцеларија во Скопје
Младински Совет Прилеп

•  Време:
8-9 ноември

•  Локација:
Сала на Музејот, Битола
Споменик на жртвите од Втората светска војна, Плоштад “Гоце Делчев” Битола
Еврејските гробишта во Битола


 
 
www.amos.org.mk