АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


„Учество на семинари, конференции, работилници“

• Летна академија 2001
• За заштита на малцинствата, прекугранична соработка и вклучување на источна Европа во Европската Унија Бриксен, Италија, 10-21.09.2001 Европска академија од Болзано - Италија
• Саем на НВО - Скопје, 23-25.10.2001
• Учество на тркалезна маса „Имплементација на конвенцијата за права на детето во македонската легислатива“
• Работилница - пријатели од Бугарија и Македонија,
Ловеч, Р.Бугарија
, 28.11-01.12.2001
• Работилница за евалуација на проектот „Мир наспроти војна“ - зависи од нас, Струга, 16-18.11.2001
• Саем на НВО од земјите на југоисточна Европа - Темишвар
 
 
 
 
www.amos.org.mk