АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


„Изложба на детски креации
интернационален ден на децата-CRC“

20.11.2001
Завод, Музеј и галерија, Битола
 
 
 
 
www.amos.org.mk