АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2003 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
Контакт
ул. Скоевска 114, Битола
Република Македонија
Телефон/Факс:
++ 389 47 252 307
e-mail: amos@amos.org.mk
http://www.amos.org.mk
 Тренери од АМОС:

м-р Сашо Кочанковски
- координатор и тренер
Билјана Темелкова - асистент координатор и тренер
д-р Лилјана Кочанковска - тренер


Тренери од Совет за Европа:

Луција Поповска
Алберт Хани

Експерти:

д-р Омер Сулејман
Суад Мисини
Невенка Крушаровска
Бренда Галагер

Реализација:

Христо Бојаџиев
Елена Бојаџиева
Димитар Стефановски

 
 
www.amos.org.mk