АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2003 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
Контакт
ул. Скоевска 114, Битола
Република Македонија
Телефон/Факс:
++ 389 47 252 307
e-mail: amos@amos.org.mk
http://www.amos.org.mk
 


Никогаш не се плаши да го подигнеш гласот... против неправда, лага и алчност. Кога сите луѓе на светов би го направиле тоа, Земјата би се сменила.
Вилијам Фокнер

Правата на сите луѓе се повредени кога ќе се повреди правото на еден човек.
Џон Кенеди

Не постои пат до мирот. Мирот е тој пат.
М. К. Ганди


Неправдата некаде е закана за правдата насекаде.
Мартин Лутер Кинг

Три нешта го одржуваат светот: вистината, правдата и мирот.
Талмуд

Она што секој го посакува е едноставно слободниот избор, без оглед на цената на тој избор и на патот на кој ќе не одведе.
Фјодор Достоевски

Не убивај!
Библија

И бори се на начин господов со оние кои со тебе се борат, но не напаѓај. Господ нема љубов за агресорите.
Куран
 
 
www.amos.org.mk