АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2003 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
Контакт
ул. Скоевска 114, Битола
Република Македонија
Телефон/Факс:
++ 389 47 252 307
e-mail: amos@amos.org.mk
http://www.amos.org.mk
 


Обуката е финансиски поддржана и реализирана во соработка со:

Информативна канцеларија на Совет на Европа - Скопје

 
 
www.amos.org.mk